PokerStars honlap
The League – Általános Szerződési Feltételek
Általános Szerződési Feltételek
Az alábbiakban olvashatók a PokerStars Suli többasztalos versenyekből (a továbbiakban „MTT") és versenyranglistákból (a továbbiakban „TLB") álló The League promóciójának (a továbbiakban „Promóció") általános szerződési feltételei. Ezeket az pokerstarsschool.hu címen található oldal (a továbbiakban „Oldal") és a PokerStars GUI szoftver (a továbbiakban „Kliens") üzemeltetője (a továbbiakban „PokerStars") szervezi.
 
Mindazok az indulók (a továbbiakban: „Induló" vagy egyes szám második személy), akik részt kívánnak venni a Promócióban, ezúton elfogadják a következők esetleges alkalmazását: (i) jelen Szabályok (ii) az Oldal használatát szabályozó, a http://www.pokerstars-ff.eu/poker/room/tos/ címen található Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek") és (iii) az Oldalon rendezett bármely versenyben való részvételt szabályozó, a http://www.pokerstars.eu/hu/poker/tournaments/rules/ címen található versenyszabályok (a továbbiakban „Versenyszabályok"), és feltétel nélkül alávetik magukat a jelen Szabályoknak, a PokerStars Suli szabályainak, az Általános Szerződési Feltételeknek, valamint a Versenyszabályoknak.
 
 
A Promóció részletei
A promóció 2017. március 21-én indul (a továbbiakban „Időtartam").
A The League szintjei korlátozva vannak a játékosok számára a következő módon:
 • Elementary: Minden PokerStars játékos számára elérhető, de csak a suli tagjai lesznek jogosultak a Ranglista jutalmaira.
 • High School: Kizárólag sulitagoknak elérhető.
 • University: Kizárólag azon sulitagoknak elérhető, akik hajtottak már végre valódi pénzes befizetést.
 • Masters: Kizárólag azon sulitagoknak elérhető, akik hajtottak már végre valódi pénzes befizetést.
A ligák minden egyes hónapban 5. és 30. között zajlanak (a határnapok is beleszámítanak, 31-én nem indul torna) február kivételével, amikor a ligák a hónap utolsó napjáig lesznek aktívak.  
 
A ligák ideje alatt napi hat verseny lesz elérhető. Az egyetlen kivétel a Masters szint, amelyhez csak napi négy verseny tartozik.  
Minden egyes verseny egy sor valódi pénzes jutalommal jár a következők szerint:
 • Elementary: 10 $
 • High School: 20 $
 • University: 20 $
 • Masters: 20 $
Minden egyes versenyen a játékosok legjobb 15%-a számít a Ranglista helyezések szempontjából. Csak az egyes hónapok legjobb 15 versenyeredménye számít bele a Ranglista pontozásába.
 
A pontozási képlet a következő:
Csak a játékosok legjobb 15%-a kap pontot. Ezért a pontszám = 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)]
 
n = a játékosok száma az adott versenyen
k = a versenyen elért helyezés (a verseny győztese esetében k=1)
A játékosok csak egy Ranglistán vehetnek részt. Csak a legmagasabb fokú Ranglista versenyein vehetnek részt egy adott hónapban.  
 
Fast Pass versenyek
A High School and University szinteken fenntartanak 1 000 helyet azon játékosoknak, akik Fast Pass versenyeken keresztül szeretnének részt venni. A Masters szinten csak 700 hely van fenntartva.
 
Minden hónapban 21. és 30. között napi 5 Fast Pass versenyt tartunk, amelyeken be lehet jutni a szintekre.
Minden egyes Fast Pass versenyen 20 kupon a jutalom a megfelelő ligaszint versenyeinek következő körébe. A Masters szint esetében csak 14 kupon van.
 
A Fast Pass versenyeken való részvételhez a következő nevezési díjak tartoznak:
 • High School szint: 1,10 $ + School Pass
 • University szint: 3,30 $ + School Pass
 • Masters szint: 5,50 $ + School Pass
Díjak
1. A következő fődíjakat (a továbbiakban „Fődíjak") a TLB-n legtöbb pontot szerző játékos kapja a Promóció részeként:
Az egyes ligaszintek Ranglistáinak havi jutalmai a következők:
  
ELEMENTARY level clasification awards


  Helyezés Díj
  1. 50 $
  2. 30 $
  3. 20 $
  4. 10 $
  5. 8 $
  6-10. 7 $
  11-25. 6 $
  26-50. 5 $
  51-100. 4 $
  101-150. 3 $
  151-300. 2 $
  301-500. 1 $
  Összesen 1 218 $

HIGH SCHOOL level clasification awards


  Helyezés Díj
  1. 150 $
  2. 100 $
  3. 75 $
  4. 50 $
  5. 30 $
  6-10. 25 $
  11-25. 20 $
  26-50. 15 $
  51-100. 10 $
  101-150. 7 $
  151-300. 5 $
  Összesen 2 805 $

UNIVERSITY level clasification awards


  Helyezés Díj
  1. 750 $
  2. 400 $
  3. 300 $
  4. 200 $
  5. 140 $
  6-10. 100 $
  11-25. 80 $
  26-50. 60 $
  51-100. 40 $
  101-150. 20 $
  Összesen 7 990 $

MASTERS level clasification awards


  Helyezés Díj
  1. 3 000 $
  2. 1 000 $
  3. 800 $
  4. 600 $
  5. 400 $
  6-10. 300 $
  11-25. 200 $
  26-50. 100 $
  51-100. 50 $
  Összesen 15 300 $
 
További előnyök
A Ranglistán elért helyezés alapján a játékosok minden hónapban bejutnak a Big Bang versenyre a következő módon:
 • Az Elementary szint 10 legjobbja.
 • A High School szint 20 legjobbja.
 • A University szint 30 legjobbja.
 • A Masters szint 50 legjobbja.
 • Bármely játékos, aki ötször kerül döntő asztalra ugyanabban a hónapban (az Elementary szint nem számít).
 • Bármely játékos, aki a legjobb 150-ben végez a High School szint-ben egymás után négy versenyen ugyanabban a hónapban.
 • Bármely játékos, aki a legjobb 100-ban végez a University szint-ben egymás után négy versenyen ugyanabban a hónapban.
 • Bármely játékos, aki a legjobb 75-ben végez a Masters szint-ben egymás után négy versenyen ugyanabban a hónapban.
2. A félreértések elkerülése érdekében közöljük, hogy a Díjak nem átruházhatók, átengedhetők, átküldhetők vagy adhatók el más személy részére.
 
3. A Díjat felajánló fél további feltételeket szabhat meg, amelyeknek meg kell felelned, és a PokerStars nem vállal felelősséget azért, ha nem felelsz meg ezeknek a feltételeknek. Emellett a nyertesek és a PokerStars között külön szerződés kötésére lehet szükség, amelyben a Díj megszerzésének és/vagy felhasználásának feltételei kerülnek rögzítésre. Az ilyen feltételek megszegése a Díj elvesztését eredményezheti.
 
4. A Díjat nem nyerheti meg olyan Induló, aki bármilyen vonatkozó jogszabály alapján nem használhatja fel a Díjat, illetve ha az adott Induló számára a Díj odaítélése jogellenes lenne.
 
5. A Promóció során bármilyen Díjat kapó Induló saját maga felelős a Díj megszerzésével kapcsolatban a vonatkozó törvények szerint az illetékes hatóságok felé esetlegesen megfizetendő díjak, illetékek vagy adóterhek megfizetéséért.  
 
6. Egyéb megállapodás hiányában, ha a Díj pénz kifizetését jelenti az Induló számára, az összeget a nyeremény megszerzését követő észszerű határidőn belül az Oldalon vezetett számláján írjuk jóvá (a továbbiakban „Stars számla").
 
Jogosultság
 • Ez a Promóció azon játékosok számára elérhető, akik olyan joghatóságban laknak, amely engedélyezi az Oldal elérését és az azon való játékot. Azon szabályozott piacok lakosai számára szigorúan tilos az ebben a Promócióban való részvétel, amelyek nem tartoznak az Oldal elérését és az azon való játékot engedélyező joghatóságok közé.
 • Minden jogosult Indulónak be kell töltenie a 18. életévét vagy a lakóhelyén érvényes jogszabályoknak megfelelő nagykorúsági korhatárt (a kettő közül a magasabbat) a Promócióban való részvételhez. Bármely szakaszban felkérhetünk, hogy a PokerStars vagy a PokerStars nevében intézkedő harmadik fél felé igazold a korodat és/vagy személyazonosságodat. Minden játékosnak be kell tudnia mutatni egy érvényes útlevelet vagy egyéb érvényes fényképes személyazonosító okmányt kora és/vagy személyazonossága igazolása céljából. Minden játékost, aki nem tudja korát ily módon igazolni, kizárunk az Oldalról, és diszkvalifikálunk a Promócióból.
 • Az Oldalon rendezett bármely többasztalos versenyen való részvétellel az Induló kijelenti, hogy a Játékosszámláján megadott név és cím pontos és a valóságnak megfelelő. Bármilyen változást fel kell tüntetni a többasztalos versenyeken való részvételt megelőzően.
 • A PokerStars, valamint a PokerStarsszal bármilyen kapcsolatban levő szervezet alkalmazottai, illetve alkalmazottainak közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a Promócióban. Ebben a tekintetben közeli hozzátartozónak kell tekinteni a következőket: házastárs, élettárs, szülő, gyermek vagy testvér.
 • Moderátorok, tartalomszolgáltatók vagy egyéb közreműködők, akik nem a PokerStars alkalmazottjai, részt vehetnek a The League-ben.
   
Az Indulókra vonatkozó viselkedési szabályok
 • Amennyiben a PokerStars tudomására jut, hogy bármely Induló a Promócióban való részvétel kapcsán csalást, tisztességtelenséget, visszaélést, megtévesztést vagy hasonló tevékenységet követett el, illetve ha a felhasználó megszegi a jelen Szabályokat, az Általános Szerződési Feltételeket vagy a Versenyszabályokat, a PokerStars fenntartja a jogot, hogy az Indulót azonnali hatállyal kizárja a Promócióból vagy az Induló részvételét érvénytelennek tekintse. Amennyiben a csalásra, visszaélésre, megtévesztésre vagy hasonló cselekményre csak bármilyen Díj átadása után derül fény, az Induló köteles azt (vagy azzal egyenértékű kártalanítást) haladéktalanul visszatéríteni a PokerStars részére a PokerStars felhívását követően.
 • Az Időtartam során és a Promócióban részvételeddel kapcsolatban megfelelően kell viselkedned, figyelemmel kell lenned és be kell tartanod ezeket a Szabályokat, amit a PokerStars és/vagy megbízottjai érvényre juttatnak. Azon Indulóval szemben, akiről bebizonyosodik, hogy megszegte a jelen Szabályokat és/vagy a Promócióval kapcsolatban csalással vagy visszaéléssel próbálkozik, a PokerStars fenntartja a jogot a szükséges intézkedések megtételére, melyek többek között kiterjednek a Promócióból való kizárásra vagy felfüggesztésre, illetve a Induló számára átadott és/vagy megítélt díjak és jutalmak elkobzására. Arra vonatkozóan, hogy mely tevékenység vagy viselkedés minősül a jelen Szabályok vagy a Promóció megsértésének, illetve mi minősül csalásnak vagy visszaélésnek a Promócióban való részvétel során, a PokerStars saját hatáskörben jogosult dönteni.
   
Testi épség és biztonság
 • Az Indulónak meg kell felelnie minden, a testi épség védelmére és a biztonságra vonatkozó irányelvnek és utasításnak, melyet a PokerStars kiad, vagy amellyel a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan az Indulónak tisztában kell lennie, illetve amit a vonatkozó jogszabályok előírnak. Amennyiben az Induló nem követi az előírásokat, az a Promócióból való kizárását vonhatja maga után.
 • Az Indulók kötelesek minden észszerű lépést megtenni saját testi épségük és biztonságuk megőrzése érdekében a Promóció részét képező eseményen vagy tevékenységben való részvétel során, ideértve egyebek mellett a benyújtandó Bemutatkozásra is. Az Induló (vagy a hozzá kapcsolódó személyek) bármely olyan viselkedése, tevékenysége vagy magatartása, illetve az Induló benyújtott anyagában ábrázolt bármely magatartása vagy tevékenysége, amely a PokerStars saját megítélése szerint orvosi vagy biztonsági kockázatot hordoz (beleértve többek között bármilyen fenyegető viselkedést, legyen az fizikai vagy pszichikai, megalázó vagy lealacsonyító), az Induló azonnali kizárásához vezet.
 • Az Induló köteles minden észszerű lépést megtenni saját biztonsága megteremtése érdekében, illetve az általánosan elvárható módon részt venni a Promócióban, valamint tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétele saját felelősségére történik.
 • Köteles vagy tudatni a PokerStarsszal, ha egészségügyi vagy egyéb okból nem tudsz részt venni a Promócióban (amennyiben a részvétel mellett döntöttél), vagy nem tudod megkapni, illetve felhasználni az ajánlatban szereplő Díjakat. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy az Induló Promócióban való részvételre, illetve a neki kiosztandó Díjra való jogosultságát (amennyiben ez alkalmazható) kártérítéssel vagy kártalanítás nélkül saját hatáskörében visszavonja, amennyiben úgy találja, hogy az az Indulót vagy másokat egészségi vagy biztonsági szempontból veszélyeztetné, illetve a Promóciót meghiúsíthatja, megzavarhatja vagy más módon hátrányosan befolyásolhatja.
   
Felelősség és kártérítés
 • A Promócióban való részvételével az Induló vállalja, hogy a
 • PokerStars, annak jogi képviselői, partnerei, leányvállalatai, ügynökségei, valamint azok tisztségviselői, vezetői, alkalmazottai és ügynökei teljes mértékű kártalanítását bármely költség, kár, kiadás vagy felelősségvállalás esetén (továbbiakban „Kárigény"), amelyet az Induló (vagy az őt képviselő harmadik fél) okoz, az Induló Promócióban való részvételéből ered, illetve az Indulónak esetlegesen odaítélt Díjjal kapcsolatban merül fel. A PokerStars teljes mértékben kizár minden Kárigénnyel kapcsolatos felelősséget a Promócióval kapcsolatban, kivéve a Díj részének számító költségek és kiadások kifizetését. A korlátozás nem foglalja magában a PokerStars részéről az olyan dolog iránti felelősséget, amely: (i) gondatlanságból ered; (ii) a PokerStars vagy annak alkalmazottainak gondatlanságából eredően bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés kapcsán merül fel; (iii) visszaélésből vagy megtévesztő viselkedésből következik; vagy (iv) a törvényesen nem kizárható vagy korlátozható felelősségvállalás körébe esik.
 • AZ INDULÓ TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ADTA KERETEKEN BELÜL A POKERSTARS, ILLETVE ANNAK PARTNEREI, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT EZEK MEGFELELŐ TISZTVISELŐIT, VEZETŐIT, ALKALMAZOTTAIT, JOGUTÓDJAIT ÉS MEGBÍZOTTAIT, KIZÁRNAK A JELENTKEZŐVEL ÉS BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET , MELY: (i) KÖZVETETT, SPECIÁLIS, ESETLEGES VAGY ELHÁRÍTHATATLAN (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜGYLET MEGHIÚSULÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESÉGET, AZ ÜZLETI VAGY EGYÉB PROFIT ELVESZTÉSÉT, ESZKÖZÖK ÉS SZOFTVEREK PÓTLÁSÁNAK KÖLTSÉGÉT, ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVESZTÉST), VAGY A JELENTKEZŐ PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL, MÉG AKKOR IS, HA A POKERSTARS TUDOMÁSSAL BÍRT ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL; VAGY (ii) A PROMÓCIÓBAN LÉVŐ HIBÁKNAK, KIHAGYÁSOKNAK VAGY EGYÉB PONTATLANSÁGOKNAK TUDHATÓ BE.
 • A PokerStars nem tehető felelőssé azért, ha nem tudja teljesíteni a Promócióban vállalt vagy a Díjra vonatkozó bármilyen kötelezettségét, amennyiben a teljesítés neki fel nem róható, rajta kívül álló ok miatt hiúsul meg. Noha a PokerStars mindent megtesz annak érdekében, hogy a Díjat helyettesítse, az ilyen jellegű körülmények fennállása esetén nem köteles egyetlen Induló kompenzálására sem.
 • Az Induló beleegyezik abba, hogy vállalja a PokerStars, annak jogi képviselői, partnerei, leányvállalatai, ügynökségei, valamint azok tisztségviselői, vezetői és alkalmazottai teljes mértékű kártalanítását bármely a PokerStarst ért költség, kár, kiadás vagy felelősségvállalás esetén (ideértve a jó hírnévben elszenvedett csorbát és a szakértői díjakat is), ami annak következtében merül fel, hogy az Induló megszegi a jelen Szabályokat, a Szolgáltatási Feltételeket vagy az Induló nem követi a PokerStars észszerű instrukcióit a Promócióban való részvétellel kapcsolatban.
   
Vegyes rendelkezések
 • Jelen Promócióban való részvétellel engedélyezed a PokerStars számára a neved, arcmásod, hangod, képed és fényképed bármilyen médiában megjelenő marketing és promóciós kampányokban történő használatát, és kifejezetten lemondasz bárminemű igényedről vagy jogodról arra vonatkozóan, hogy a PokerStarst ebben megakadályozd.
 • A Promócióval kapcsolatos bárminemű vita esetén, ideértve egyebek mellett a Díjak odaítélésével kapcsolatos összes ügyet, valamint jelen Szabályokat, a végső döntést a PokerStars jogosult meghozni, és a PokerStars által hozott döntés véglegesnek és kötelező érvényűnek tekintendő, mely ellen sem az Induló, sem pedig harmadik fél nem fellebbezhet.
 • A jelen Szabályok testesítik meg az Induló és a PokerStars közötti teljes jogviszonyt a Promócióra vonatkozóan, és felülírnak bárminemű korábbi megegyezést vagy megállapodást, amelyet a felek (akár írásban, akár szóban) kötöttek. Amennyiben a jelen Szabályok kifejezetten másként nem rendelkeznek, minden kifejezett vagy vélelmezett törvényes feltétel, garancia vagy értelmezés érvénytelen. Amennyiben a jelen Szabályok egy része vagy egésze érvénytelenné, törvénytelenné vagy nem kikényszeríthetővé válik, az nem érinti a többi Szabály hatályát vagy érvényességét.
 • A PokerStars fenntartja a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan megváltoztassa a jelen Szabályokat vagy az Általános Szerződési Feltételeket, beleértve a Promóció törlését, módosítását vagy felfüggesztését, ha a PokerStars úgy véli, hogy a Promóció az előre meghatározott feltételek szerint nem bonyolítható le. A Promócióval kapcsolatos minden változtatás közzétételre kerül az Oldalon, és az Induló Promócióban való további részvétele a változások és módosítások elfogadásának tekintendő. A lehetséges változtatások kiterjedhetnek többek között a kifizetési struktúrára és a Díjakra, valamint a TLB ponttáblázatára.
 • Jelen Szabályok és bármilyen ezzel kapcsolatos ügyek értelmezésére a Man-sziget joga az irányadó. Az Induló ezennel visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy a jelen Promócióból kifolyólag felmerülő mindennemű igény, jogvita vagy ellentét eldöntésére, és az ezekből eredő bármilyen eljárás lefolytatására a Man-szigeti bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és lemond minden olyan esetleg fennálló jogáról, amely alapján kifogásolhatná az ezen bíróság előtti eljárás lefolytatását, vagy amely alapján arra hivatkozhatna, hogy nem megfelelő fórum elé került az eljárás, illetve hogy ezen bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal. Jelen bekezdésben foglaltak nem korlátozzák a PokerStars azon jogát, hogy eljárást indítson az Induló ellen bármely más joghatóság bíróságán, sem a bármely más joghatóság szerint indított eljárás nem zárja ki további eljárások indítását akár egyidejűleg, akár egymást követően, mindaddig, amíg azt más joghatóság törvénye lehetővé teszi.
   
Ha bármilyen kérdésed van a The League kapcsán, kérjük, írj a support@intellipoker.hu címre.
 

X Sütiinformáció

Sütiket helyeztünk el a számítógépeden, hogy javítsuk a felhasználói élményedet weboldalunkon. Bármikor megváltoztathatod a sütibeállításaidat. Ha nem változtatsz rajtuk, azt beleegyezésnek értelmezzük a továbbiakra vonatkozóan.