PokerStars honlap
Lapok erősorrendje

A pókerben egy játékos úgy nyerhet, ha rá tudja kényszeríteni az ellenfeleit, hogy eldobják a lapjukat, vagy ha nála van a legjobb kéz mutatáskor. A lapok erősorrendjének felállítására azért van szükség, hogy meg lehessen határozni, melyik játékosnak van a legjobb lapja.

Texas holdem játékban a játékosok a lehető legjobb kéz kialakításához felhasználhatják saját két zárt lapjukat és az öt közös lapot is. A kész pókerkéznek öt lapból kell állnia. Nem számít, hogy a játékos csak az egyik zárt lapját használja-e, mindkettőt, vagy egyiket sem. Ha a közös lapok például egy royal flösst tesznek ki, akkor az lesz a játékos által kialakított kéz, mivel a zárt lapjai felhasználásával nem tud jobb kombinációt létrehozni (a royal flöss a lehető legjobb kéz a Texas holdemben).

A pókerkezek bemutatásához az alábbi jelek használatosak egy-egy kártyalap jelölésére.

jelöli az ászt

jelöli a királyt

jelöli a dámát

jelöli a bubit

jelöli a tízest

jelöli a kilencest

… stb. A többi kisebb értékű lapot számmal jelöljük.

A színeket az alábbi ábrák jelölik:

jelöli a pikket

jelöli a treffet

jelöli a kőrt

jelöli a kárót.

Ha egy játékosnak két király a zárt lapja (a káró király és a treff király), a helyes jelölés a következő: . Ha nem ismerjük a színeket, akkor a következőképpen tüntetjük fel a királyokat: .

Más, népszerű kártyajátékokkal ellentétben a pókerben nincs különbség a különböző színek (treff, pikk, kőr és káró) értéke között. Nincs különbség abban sem, hogy valakinél a treff ász vagy a káró ász van-e, kivéve, hogy ha színhez használja fel (lásd alább). Ha a partiban maradó játékosoknál pontosan ugyanolyan kéz van a mutatásnál, csak különböző színben, akkor elosztják a kasszát.


A kezek áttekintése

A pókerben a következő kombinációkat lehet kialakítani (a legalacsonyabb értékű a magas lap, a legmagasabb pedig a royal flöss):

 1. magas lap
 2. egy pár
 3. két pár
 4. szett, drill, azaz három egyforma
 5. sor
 6. flöss, azaz szín
 7. full
 8. póker, azaz négy egyforma
 9. színsor
 10. royal flöss

A pókerkezekről részletesen

Összesen tíz különböző pókerkéz van, amelyeket az alábbiakban mutatunk be részletesen. Amikor megvizsgáljuk, hogy milyen kezet sikerült kialakítanunk, fontos észben tartani, hogy egy pókerkéz mindig öt lapból áll. A holdemben a végén hét lap áll rendelkezésünkre (két zárt lap és öt közös lap), de csak a legjobb ötlapos kombináció számít.

Magas lap

Ha egy játékosnak nincs legalább egy párt tartalmazó kombinációja, a mutatásnál a legmagasabb lap a döntő.

Példa:

Nálunk van, az asztalon pedig. Ez annyit jelent, hogy nincs jobb lapunk egy sima  magasnál. Ha azt feltételezzük, hogy az ellenfelünk kezében van, akkor nála király magas kéz van. Mivel a nálunk lévő ász magasabb a királynál, ezért mi nyerjük a leosztást.

Ha ugyanolyan magas a két játékos legmagasabb lapja, a következő kártyát kell összehasonlítani. Ha ezek szintén ugyanolyanok, akkor a harmadikat, és így tovább. Ezeket a lapokat kísérőnek hívjuk.

Következő példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

Az asztal

Mindkét játékosnak ász magas lapja van, de 1. játékos fog nyerni, mert neki a második legnagyobb lapja király, az ellenfelénél viszont csak dáma van.


Egy pár

Ha olyan kezet tudunk kialakítani, amelyben van két egyenlő értékű lap, akkor van egy párunk.

Ha a zárt lapjaink és az asztalra érkezik, a királyunk felhasználásával párt alakíthatunk ki. Ha az ellenfelünknek szintén király párja van, a kísérő dönti el, hogy ki nyer. Az is előfordulhat, hogy van egy pár az asztalon (pl. ). A leosztásban részt vevő játékosok mindegyikének van így egy párja, és még ezen kívül alakíthatnak ki egy újabb párt, vagy még jobb lapot. Ha ez egyiküknek sem sikerül, akkor a legjobb kísérővel rendelkező játékos nyeri a leosztást.

Példa:

1. játékos lapja:

2. játékos lapja:

Az asztal pedig

Így az 1. játékos hét lapból () állíthatja össze a legjobb kezet, ami - ász pár. Ezzel szemben a 2. játékosnak a következő lapok állnak a rendelkezésére a keze kialakításához:  . Számára a lehető legjobb kombináció - dáma pár. Így az 1. játékos nyer.

Két pár

Ha kétszer két egyenlő értékű lapot tudunk kialakítani, akkor két párunk van.

Példa:

Ismét van nálunk. Az asztalra érkezik, így két párunk lesz, egy ász pár és egy király pár.

Ha már eleve van egy pár az asztalon, pl. , akkor azt is felhasználhatjuk, és már csak egy másik párt kell kialakítanunk ahhoz, hogy két párunk legyen (ebben az esetben a lehető legjobb kombinációnk a lenne).

Következő példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

A közös lapok

Az 1. játékosnak király és dáma párja van, ezért megveri a 2. játékost, akinek dáma és hetes párja van.


Három egyforma (szett, drill)

Ha három egyforma értékű lapunk van, akkor drillt sikerült kialakítanunk.

A három egyforma lapból álló kombinációk közül a kialakítás szempontjából megkülönböztetjük azokat, amikor a kezünkben lévő párhoz érkezik a közös lapok között még egy azonos értékű, ennek a neve szett. Ha a kezünkben van, az asztalon pedig , akkor hetes szettünk van.

Drillnek hívjuk ezenkívül azokat a kombinációkat is, amelyekben az asztalon van lent a pár, és az egyik zárt lapunk azzal egyező értékű, pl. van nálunk, az asztalon pedig (a kombinációnk tehát ). Azért jobb, ha szett van nálunk, mint ha sima drill, mert a sima drillnél abba a problémába ütközhetünk, hogy valaki másnál is ugyanaz a három egyforma lap van, mint nálunk, de jobb kísérővel, sőt, az illetőnek akár még fullja is lehet.

 

Példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

Az asztal 

Az 1. játékosnál kilences drill van ász és tízes kísérővel, így  veszít a 2. játékos ellen, akinél a három kilences mellett ász és király kísérő van.

Sor

A sor öt különböző színű, egymást követő kártya kombinációja.

Példa:

A lapunk  , a közös lapok pedig . Egy dámáig tartó sort tudunk kialakítani ().

Ha kettő vagy több játékosnak is sora van, akkor a legmagasabb lappal rendelkező játékos nyer, azaz a kilencestől királyig tartó sor jobb, mint a nyolcastól dámáig tartó.

A sor kialakításánál az ászt két különböző módon is használhatjuk. Lehet a legkisebb vagy a legnagyobb lap a kombinációban, azaz elhelyezkedhet a sor végén () vagy az elején () is. Ez a speciális sor "forgó" néven is ismert, mivel itt látható, hogy az ász a legmagasabb lapból a legalacsonyabbá is át tud fordulni. Nem alkot érvényes sort a kártyáknak az a kombinációja, ahol az ász a sor belsejében helyezkedik el (pl. ).

Másik példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

Az asztal

1. játékosnak sora van kilencestől királyig (), és ezzel megveri a 2. játékost, akinek csak nyolcastól dámáig tartó sora van ().


Flöss (szín)

A flöss öt azonos színű lap kombinációja, amelyek nem követik egymást a sorban (ha mégis, akkor színsorról beszélünk, ami még ennél is jobb kéz, és lentebb tárgyaljuk meg). Mindegy, hogy melyik szín van a kezünkben, csakis a kártyák értéke számít, ha egy másik flössel állunk szemben.

Példa:

A zárt lapjaink . A flopra érkezik, máris flössünk van. Mivel a kezünkben lévő szín ászos, nekünk van a legjobb flössünk (más néven tuti flöss).

Ha két játékosnak is színe van, a legmagasabb lappal rendelkező játékos nyer. Ha mindkét játékosnak egyforma a legmagasabb lapja, akkor a második legmagasabb dönt, és így tovább.

Másik példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

Az asztal

Az 1. játékosnak színe van a lapjával, de veszít a 2. játékos ellen, akinél :9svan.

Full

A full három egyforma lapot plusz egy párt foglal magában.

 • Példa:

Nálunk van. Az asztalon . Ebből kialakíthatunk egy fullt ().

Ha több játékosnál is full van, az a játékos nyer, akinél a három egyforma lap magasabb értékű. Ha a játékosoknak azonos értékű három egyforma lapjuk van, akkor a magasabb párral rendelkező nyer.

 • Példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

Az asztal

1. játékosnak fullja van, mégpedig ász full hetessel (ász szett hetes párral), így nyer 2. játékos ellen, akinél bár szintén full van, de csak hetes full ötössel (hetes drill ötös párral).


Póker (négy egyforma)

A négy egyforma értékű lapot tartalmazó kombináció neve póker, ehhez csatlakozik még egy másmilyen ötödik lap.

Ha két játékosnak is pókere van, ami nagyon ritka, akkor az nyer, akinél a nagyobb értékű póker van.

Példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

Az asztal

1. játékosnak tízes pókere van, de veszít 2. játékos ellen, akinél ász póker van.

Ha két játékosnak is ugyanaz a pókere (ez akkor történhet meg, ha a négy egyforma lap lent van az asztalon), akkor az nyer, akinek az ötödik lapja, a kísérője a legnagyobb.

 

Színsor

A színsor egy olyan sor, amelynek mind az öt lapja egyszínű.

Példa:

Ha a zárt lapjaink és jön az asztalra, akkor tízes magas színsorunk van.

Itt is az a szabály van érvényben, hogy ha két játékosnak is színsora van, akkor a legmagasabb lappal rendelkező játékos nyer.

Példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

Az asztal .

2. játékosnál színsor van hatostól tízesig, ezért nyer 1. játékos ellen, akinél szintén színsor van, de csak négyestől nyolcasig.


Royal flöss

Minden játékos álma, hogy royal flösst kapjon, ami a pókerben a legjobb, verhetetlen kombináció.

A royal flöss egy tízestől ászig terjedő sor, amelynek minden eleme ugyanolyan színű. A royal flöss nagyon ritka, mivel a 2,6 millió lehetséges kombinációból mindössze 4 esetet fed le, vagyis a

sort , , vagy színben.

Ennek megfelelően igen ritkán találkozunk royal flössel, és a játékosok nagy részének éveket kell várnia arra, hogy magának is legyen egy.

Osztott kassza

Ha kettő vagy több játékosnak is azonos értékű keze van a fenti értékelés szerint, a kasszát el kell osztani.

1. példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

Az asztal

Mindkét játékos a következő kombinációt tudja kialakítani: . A színeknek nincs jelentősége, mivel egyiküknek sincs flösse. A magasabb, mint a , de ezek a lapok már nem játszanak, mert csak a legjobb öt lap számít, ezért a játékosok elosztják a kasszát.

2. példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

Az asztal .

Mindkét játékos sora azonos. Az ász pár nem játszik, mivel nem szerepel a legjobb ötlapos kombinációban, így a játékosok elosztják a kasszát.

A holdemben gyakran kerül sor a kassza elosztására, mivel a rendelkezésre álló hét lapból ötöt minden játékos felhasználhat. Ha a két zárt kártya azonos értékű, vagy nem szükségesek a legjobb kombináció kialakításához, akkor a kasszát mindig el kell osztani. Ha két játékosnak hasonló lapja van, pl.. és , akkor majdnem mindig el fogják osztani a kasszát.


A kísérő

Mint azt a korábbi példák során említettük, ha két játékosnak is ugyanolyan keze van, mutatáskor a kísérőlap dönti el, hogy ki nyer.

Egy kéz öt lapból áll, de csak a sor, a szín, a full, a színsor és a royal flöss áll öt lapból. Azoknál a kezeknél, amelyek önmagukban nem teszik ki a szükséges öt lapot, mint például a drill vagy a két pár, a maradék lapok döntőek lehetnek.

Ezt a legjobban egy magas lapot tartalmazó kombináción lehet szemléltetni.

Példa:

Az 1. játékos keze , a 2. játékosé .

Mindkét játékosnak ász magas lapja van. Mivel a legmagasabb lapjuk ugyanolyan, a második legmagasabb lapot kell megnézni. Ebben a példában mindkettejüknek azonos értékű a második legmagasabb lapja is, ezért a harmadik legmagasabb lap dönt. A 2. játékos lapja , az 1. játékosé pedig csak . 2. játékos nyer, mert neki jobb kísérőlapja van, vagyis a keze magas kísérővel.

Másik példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

Az asztal .

Mindkét játékosnak drillje van, pontosabban dáma drillje. Mindkét játékos használhatja az asztalon levő ászt negyedik lapnak, ezért az ötödik lap dönti el, hogy ki a nyertes. Az 1. játékosnak királya van, a 2. játékosnak viszont csak egy bubija.

1. játékos nyer, mert neki jobb a kísérője.

Utolsó példa:

1. játékos lapja

2. játékos lapja

és érkezik az asztalra.

Mindkét játékosnál két pár van, amelyek az asztalon találhatók. 1. játékos az asztalon levő kettes helyett fel tudja használni a dámáját, míg ellenfele csak egy bubit tud helyette felmutatni. 1. játékos nyer, mivel jobb a kísérője (dáma).

Ebből is látszik, hogy amikor a kísérőlapról van szó, akkor egy olyan kártyát vizsgálunk meg, ami nem képezi a kombináció szerves részét, de végül eldönti, hogy kinél van jobb kéz.

A pókerkezek értékének ismerete olyan követelmény, amellyel teljes mértékben tisztában kell lennünk, mielőtt elkezdünk játszani. Ennek megfelelően kívülről ismernünk kell a rangsorolást. Ha figyelmesen olvastuk ezt a cikket, a jövőben nem jelenthet gondot annak a megítélése, hogy kinél van a legjobb kéz.

X Sütiinformáció

Sütiket helyeztünk el a számítógépeden, hogy javítsuk a felhasználói élményedet weboldalunkon. Bármikor megváltoztathatod a sütibeállításaidat. Ha nem változtatsz rajtuk, azt beleegyezésnek értelmezzük a továbbiakra vonatkozóan.