PokerStars honlap
Általános Szerződési Feltételek

PokerStars School Végfelhasználói Megállapodás

Jelen végfelhasználói megállapodást (a továbbiakban "Megállapodás") a felhasználó (a továbbiakban "Felhasználó") köteles a PokerSchoolOnline szolgáltatásainak igénybevételét vagy termékeinek felhasználását megelőzően teljes terjedelmében elolvasni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Megállapodás szerződéses jogviszonyt hoz létre a Felhasználó és a www.pokerschoolonline.com címen található internetes oldal (a továbbiakban "Oldal") tulajdonosa és üzemeltetője, a Rational Content Ltd. (a továbbiakban "PokerSchoolOnline") között. A PokerSchoolOnline a www.pokerstars.eu címen működő internetes oldal tulajdonosával és üzemeltetőjével, a Rational Entertainment Enterprises Limiteddel (a továbbiakban "PokerStars") partnerségi viszonyban lévő cég.

Jelen Megállapodás szerződési feltételein kívül kérjük az Adatvédelmi irányelvek, illetve egyéb, az Oldal által nyújtott szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó, az Oldalon rendszeresen közzétett szabályok, irányelvek és szerződési feltételek tanulmányozását, amelyek szintén jelen szerződés részét képezik az általunk a Felhasználónak rendszeresen küldött alapelvekkel egyetemben.

A PokerSchoolOnline regisztrációs folyamatának részeként az "Elfogadom" gombra való kattintással és az Oldal használatával a Felhasználó elfogadja a jelen Megállapodásban foglalt általános szerződési feltételeket és az Adatvédelmi irányelvek rendelkezéseit, illetve azoknak az alábbi és az Adatvédelmi irányelvekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően időről időre történő módosításait.

Mivel az Oldal egyes szolgáltatásai és termékei azok számára is elérhetőek, akik nem PokerSchoolOnline tagok, jelen Megállapodás általános szerződési feltételei a szükséges változtatásokkal azokra a felhasználókra is vonatkoznak, akik előzetes regisztráció nélkül használják az Oldalt. 

1. Általános rendelkezések

 1. Jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően a PokerSchoolOnline a Felhasználóknak nem kizárólagos, személyes, nem átruházható jogot biztosít a PokerSchoolOnline szolgáltatásai, termékei és az Oldalon található tartalmak (beleértve a szövegeket, képeket, ábrákat, fotókat, animációkat, videókat, zenei és audió tartalmakat, ezek együtt "Oldal tartalom") (mindösszesen a továbbiakban "Szolgáltatás") használatára. Minden személyt, aki az Oldalon végigment a regisztrációs folyamaton, a továbbiakban "PokerSchoolOnline tag" néven említünk.
 2. Kizárólag a PokerStars Oldal regisztrált tagjai lehetnek PokerSchoolOnline tagok. Az Oldalon való regisztrálással a Felhasználó felhatalmazza a PokerStarst arra, hogy a PokerSchoolOnline számára átadjon minden, a PokerStars Adatvédelmi alapelveinek megfelelően a PokerStars által gyűjtött személyes adatot.
 3. A Szolgáltatást nem használhatják (i) olyan személyek, akik 18 éven aluliak, (ii) olyan személyek, akik a rájuk vonatkozó jogrend szerint nem érték el a nagykorúságot (előzőek együttesen a továbbiakban "kiskorúak"), illetve (iii) olyan személyek, akik az Oldalhoz olyan országból kapcsolódnak, amelyben ez a tevékenység jogellenes. A PokerSchoolOnline nem áll módjában, hogy megvizsgálja, hogy egyes jogrendszerekben törvényellenes-e a Szolgáltatás használata, és a Felhasználó felelőssége, hogy ezt ellenőrizze.
 4. Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyítékot kérjünk a Felhasználó életkorára vonatkozóan annak érdekében, hogy kiskorúak semmiképpen ne használhassák a Szolgáltatást. Fenntartjuk a jogot továbbá arra, hogy bármely Felhasználót kizárjunk a Szolgáltatás használatából vagy számláját felfüggesszük, illetve töröljük - ideiglenesen vagy véglegesen -, ha a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani az életkorát, vagy ha felmerül a gyanú, hogy a Felhasználó kiskorú.
 5. A Szolgáltatás a Felhasználók személyes használatára lett létrehozva. Egy Felhasználónak csak egy PokerStars School számlája lehet, és csak arról az egyetlen számláról használhatja a Szolgáltatást. A Felhasználó továbbá nem engedélyezheti más személyeknek, hogy a Szolgáltatást az ő számláján keresztül használják.
 6. A PokerSchoolOnline rendelkezik a Felhasználók PokerSchoolOnline számlájának megnyitásáról, fenntartásáról és bezárásáról. A PokerSchoolOnline vezetőségének a Felhasználó számláját érintő, a Szolgáltatással vagy a viták eldöntésével kapcsolatos kérdésekben hozott döntése véglegesnek tekintendő, és nem képezi felülvizsgálat vagy fellebbezés tárgyát.
 7. A Felhasználó kifejezetten engedélyezi a PokerSchoolOnline számára, hogy az alábbi adatokat a Felhasználóról annak nyilvános profiljaként közzétegye az Oldal többi (regisztrált vagy nem regisztrált) felhasználója számára: felhasználónév, az Oldalra való regisztrálás dátuma, az Oldalra való utolsó belépés dátuma, lakhelyül szolgáló ország, választott avatár, saját kép, a más játékosoknak szóló "üzenet", versenyeredmények és a PokerStars Oldalon elért szint.

2. Szavatosság kizárása

 1. A PokerSchoolOnline a jelen megtekintett állapotában nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban (beleértve az Oldal tartalmát is) elhárít mindenfajta szavatossági kötelezettséget, legyen ez kifejezett vagy vélelmezett, továbbá nem vállal szavatosságot a Szolgáltatás minőségére, alkalmasságára, teljességére vagy pontosságára.
 2. Az Oldal tartalma különböző, a pókerrel kapcsolatos jogi információkat foglalhat magában. Ezek az információk általános tájékoztatásként szolgálnak, és semmiképpen nem értelmezhetők jogi tanácsként. Javasolt egy adott témában végzett jogász tanácsát kikérni.
 3. Bár mindent megteszünk, hogy a Felhasználó számára a legmagasabb minőségű és biztonságos szolgáltatást nyújtsuk, nem vállalunk szavatosságot azért, hogy a szolgáltatást zavartalanul, időben és hibamentesen nyújtjuk, sem arra, hogy a hibák kijavításra kerülnek, illetve hogy a jelen szolgáltatások vírust vagy programhibát nem tartalmaznak.
 4. A PokerSchoolOnline fenntartja a jogot, hogy saját belátásának megfelelően a Szolgáltatást vagy az Oldal tartalmát azonnali hatállyal felfüggessze, megszakítsa, módosítsa, eltávolítsa vagy kiegészítse anélkül, hogy köteles lenne a Felhasználót erről értesíteni, valamint a PokerSchoolOnline nem tartozik felelősséggel semmilyen elszenvedett veszteségért, amely a PokerSchoolOnline ezen kérdésben hozott döntése következtében keletkezik.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy sem a PokerSchoolOnline, sem annak bármely partnere semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé (a) semmilyen kárért, amit a Felhasználó az Oldalon található vagy arról hiányzó információk kapcsán szenved el; (b) a Felhasználónak az oldal tartalmába vetett hitéért, függetlenül az Oldal tartalmának helyességétől, érvényességétől vagy teljességétől, (c) a Felhasználó vagy bárki más végrehajtott vagy végre nem hajtott tettek következményeiért, függetlenül attól, hogy azok az Oldal tartalmán alapszanak-e, illetve az Oldal használatából erednek-e.

3. Szellemi tulajdon

 1. A "PokerSchoolOnline" kifejezés és minden más, a PokerSchoolOnline által az Oldalon használt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó védjegyek és/vagy márkanevek (együtt "Védjegyek"), függetlenül attól, hogy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó védjegyek és/vagy márkanevek a PokerSchoolOnline vagy bármely, vele azonos csoportba tartozó cég és/vagy liszenszet adó tulajdonában vannak-e, jogvédelem alatt állnak.
 2. Az Oldal tartalma a PokerSchoolOnline vagy vele azonos csoportba tartozó cég tulajdona, és szerzői és/vagy más szellemi termékekhez fűződő vagy egyéb jogok védelme alatt áll. Felhasználó ezúton tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás és az Oldal használatával a Felhasználó semmilyen jogra nem tart igényt az Oldal tartalmával vagy annak egy részével kapcsolatban. A Felhasználó semmilyen körülmények között nem használhatja fel az Oldal tartalmát a PokerSchoolOnline előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 3. A Felhasználó számára az Oldal személyes használatra és tanulmányozásra áll rendelkezésre. A Felhasználó a PokerSchoolOnline kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személy részére nem hozhatja újra nyilvánosságra, nem adhatja át, nem értékesítheti és más módon sem teheti elérhetővé az anyagokat, valamint nem teheti közzé sem saját sem bárki más webhelyén, online szolgáltatása keretein belül vagy hirdetőtábláján, illetve nem teheti közzé nyomtatott formában vagy bármilyen más médium segítségével.

4. Fórumok, csevegés és blogok

 1. A Szolgáltatás részeként a PokerSchoolOnline lehetőséget nyújt a Felhasználó számára, hogy az Oldal fórumait, chatjét és blogjait (együtt "Vitafórum szolgáltatások") elérje, azokra pókerrel kapcsolatos üzeneteket írjon. Minden Felhasználó köteles az alábbi rendelkezéseket követni és betartani annak érdekében, hogy hozzáférjen és használhassa a Vitafórum szolgáltatásokat. Azzal, hogy a Felhasználó hozzáfér a Vitafórum szolgáltatásokhoz vagy használja azokat, feltétel nélkül elfogadja a jelen rendelkezéseket.
 2. A Felhasználónak tilos törvénysértő, vulgáris, rágalmazó, becsületsértő, fenyegető, más személyekről vagy másokkal kapcsolatos személyes vagy titkos adatokat tartalmazó üzeneteket, illetve olyan tartalmakat közzétennie, amelyek bármilyen törvénybe ütköznek vagy az általános megítélés szerint támadó jellegűek. Ez az általános szabály van érvényben a Felhasználó PokerSchoolOnline tagok képeivel kapcsolatban, illetve a PokerSchoolOnline csapatának tagjaival való levelezés esetén is.
 3. A Felhasználónak tilos olyan kijelentéseket tennie, amelyekben a PokerSchoolOnline-tól és a PokerStarstól különböző bármilyen más fél szolgáltatását vagy termékét hirdeti. A Felhasználónak nem szabad továbbá a PokerSchoolOnline-ra, a PokerStarsra, illetve a Szolgáltatásra olyan kijelentéseket tennie, amelyek nem igazak, vagy általános megítélés szerint sérelmesnek vagy bírálónak tekinthetők.
 4. A Vitafórum szolgáltatások kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú használatra állnak rendelkezésre. A Vitafórum szolgáltatásokat tilos többek között az alábbiakra használni: (a) bármely termék, szolgáltatás hirdetése vagy eladása vagy mások egyéb módon való leszólítása (akár haszonszerzés céljából, akár nem), vagy a Vitafórum szolgáltatások bármilyen kereskedelmi célra való felhasználása; illetve (b) olyan üzenetek vagy hozzászólások beírása vagy közlése a Vitafórum szolgáltatáson keresztül, amelyek bármilyen jellegű kereskedelmi célú tartalmat hordoznak, beleértve többek között a hirdetéseket, közvélemény-kutatásokat, versenyfelhívásokat, piramisjátékokat, láncleveleket, adománykérelmeket, aláírásgyűjtéseket, szórólapokat, kéretlen reklámokat és bármilyen sokszorosított vagy kéretlen üzeneteket (akár kereskedelmi célúak, akár nem).
 5. A Felhasználó nem használhatja a Vitafórum szolgáltatást más felhasználók személyes adatainak gyűjtésére vagy összeszedésére, beleértve az internetes elérhetőségeket, hogy azokra hirdetéseket, közvélemény-kutatásokat, versenyfelhívásokat, piramisjátékokat, láncleveleket, adománykérelmeket, aláírásgyűjtéseket, szórólapokat, kéretlen reklámleveleket vagy bármilyen sokszorosított üzeneteket bármely más módon továbbítson (email, üzenetküldő program stb. segítségével).
 6. A Felhasználó számára tilos a Vitafórum szolgáltatás használatával olyan tartalom közzététele, amelyben olyan szoftverek, programok vagy alkalmazások találhatók, amelyek károsíthatják vagy kedvezőtlenül befolyásolhatják az Oldal vagy más Felhasználó szoftvereit vagy hardvereit.
 7. A Vitafórum szolgáltatás bármely, az előbbiekben említett tiltott használata jelen Megállapodás megszegésének minősül, és a PokerSchoolOnline számára lehetővé teszi, hogy saját belátása szerint szükségesnek vélt jogi vagy technikai lépéseket tegyen ezzel kapcsolatban, beleértve a Felhasználó számlájának ideiglenes vagy végleges bezárását.
 8. Minden Felhasználó teljes mértékben felelős a Vitafórum szolgáltatáson elhelyezett saját bejegyzéseinek tartalmáért, azok törvényes voltáért, valamint minden Felhasználó felelős bármilyen hamis, félrevezető, pontatlan, szabálytalan vagy más felróható tartalomért, amelyet elhelyez, vagy amelyre hivatkozik. Bármilyen tartalom az Oldalon való elhelyezésével Felhasználó szavatolja, hogy minden jogosultsággal rendelkezik az adott tartalom közzétételével kapcsolatban, és hogy az adott tartalom Oldalon való felhasználásával semmilyen harmadik fél joga nem sérül.
 9. A PokerSchoolOnline fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó minden bejegyzését figyelemmel kísérje, és hogy ezeket a bejegyzéseket előzetes értesítés nélkül törölje vagy módosítsa az általa megfelelőnek vélt módon, és a Felhasználó e tekintetben semmilyen igénnyel nem léphet fel a PokerSchoolOnline-nal szemben.
 10. A PokerSchoolOnline fenntartja a jogot továbbá arra, hogy azon Felhasználó számára véglegesen megszüntesse a Vitafórumok szolgáltatáshoz való hozzáférést, aki rendszeresen vagy több alkalommal megszegi a jelen rendelkezéseket. A PokerSchoolOnline beérkezett panaszokkal kapcsolatos döntése véglegesnek tekintendő, és nem képezi fellebbezés vagy felülvizsgálat tárgyát.
 11. Mivel a PokerSchoolOnline lehetőségein és akaratán kívül áll a Felhasználó minden bejegyzésének figyelemmel kísérése, a Vitafórum szolgáltatás bejegyzéseivel kapcsolatban panaszt benyújtó Felhasználó bejelentéseit a PokerSchoolOnline a support@pokerstarsschool.com címre várja, a panasz világos megfogalmazásával. A PokerSchoolOnline a hozzá beérkezett panaszokkal kapcsolatban meghozott döntése véglegesnek tekintendő, és nem képezi felülvizsgálat vagy fellebbezés tárgyát.
 12. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vitafórum szolgáltatás bejegyzéseinek tartalma a PokerSchoolOnline tulajdonává válik, és a PokerSchoolOnline ezt a tartalmat felhasználhatja, közzéteheti, lemásolhatja bármely általa megfelelőnek talált módon, beleértve a kereskedelmi célú felhasználást is.
 13. Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a PokerSchoolOnline-t és annak igazgatóit, hivatalnokait, alkalmazottait és ügynökeit mindennemű felelősség, kár, veszteség, igény (beleértve az ügyvédi díjakat is) kapcsán, amely bármi módon bármely Vitafórum szolgáltatáson tett bejegyzsének a Felhasználó általi felhasználásának eredményeként, vagy bármely más okból következik be, beleértve többek között a Vitafórum szolgáltatáson közzétett információ felhasználását. A Felhasználó lemond továbbá bármely, a PokerSchoolOnline elleni kártérítési igény vagy intézkedés iránti jogáról, amely a Vitafórum szolgáltatások használatából vagy a Vitafórum szolgáltatásokon tett bejegyzések tartalmából eredő bármely veszteséggel, kárral vagy sérelemmel kapcsolatos.
 14. A PokerSchoolOnline nem szavatolja a Vitafórum szolgáltatásokon található semmilyen tartalom vagy információ pontosságát vagy igazságtartalmát, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vitafórum szolgáltatás bejegyzéseinek tartalma jelen megtekintett állapotában, esetenként hibásan vagy hiányosan áll rendelkezésre bármilyen értelmezés, biztosíték vagy garancia nélkül, kifejezett vagy vélelmezett formában, beleértve többek között a pontosság, teljesség, minőség, eladhatóság, különös célnak való megfelelőség vagy szabályosság vélelmezett értelmezését. A PokerSchoolOnline semmilyen esetben nem tehető felelőssé semmilyen sérelem, veszteség, kárigény, kár vagy különös, véletlenszerű, következményként felmerülő kárért, ami bármely Felhasználó a Vitafórum szolgáltatásokhoz való hozzáférése vagy használata kapcsán vagy azon kívül, illetve az azon levő tartalom vagy azon hirdetett termék, áru vagy szolgáltatással kapcsolatban merül fel, akár szerződésen alapul, akár szerződésen kívüli károkozásnak, akár hanyagságnak vagy egyébnek tekinthető, még abban az esetben sem, ha a PokerSchoolOnline az ilyen jellegű kár lehetőségéről értesítve lett.

5. Szerződésszegés

 1. Abban az esetben, ha Felhasználó a jelen rendelkezések egyikét vagy annak egy részét megszegi, a PokerSchoolOnline minden más jogát fenntartva fenntartja a jogot a megítélése szerint megfelelő intézkedés meghozatalára, ami lehet akár a Megállapodás megszüntetése, a Szolgáltatáshoz való hozzáférés a Felhasználó számára való azonnali megszüntetése, a Felhasználó PokerSchoolOnline számlájának megszüntetése vagy a Felhasználó elleni jogi lépések megtétele.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles a PokerSchoolOnline és részvényeseit, igazgatóit és alkalmazottait teljes mértékben kártalanítani, megvédeni és kármentességükről gondoskodni bármilyen káresemény, sérelem, veszteség, költség vagy kiadás kapcsán, beleértve az ügyvédi és bármilyen egyéb okból felmerülő díjakat is, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel:
  1. a Felhasználó részben vagy egészben megszegi a jelen Megállapodást;
  2. Felhasználó megsérti a törvényt vagy harmadik személy jogait; valamint
  3. a Szolgáltatás Felhasználó általi használata, illetve a Szolgáltatás bármely más személy általi használata, mely a Felhasználó bejelentkezési adataival (az alábbiak szerint) valósult meg, akár volt rá felhatalmazása, akár nem.

6. A felelősség korlátozása

A PokerSchoolOnline semmilyen körülmények között (a gondatlanságot is beleértve) nem tehető felelőssé semmilyen különös, véletlenszerű, közvetett, közvetlen vagy következményként létrejövő semmilyen kárért (beleértve, de nem kizárólag az üzleti haszon elmaradását, az üzlet meghiúsulását, üzleti információk elveszését vagy bármilyen más járulékos veszteséget), amely a Szolgáltatás használatából vagy az azzal való visszaélésből következik, még akkor sem, ha a PokerSchoolOnline előzetesen tudomással bírt az ilyen jellegű kár bekövetkeztének lehetőségéről.

7. Biztonság és Felhasználói számla

 1. A PokerSchoolOnline minden Felhasználói számla az egyedi, a PokerStars oldalon megadott Felhasználónévvel azonos felhasználó azonosító ("Felhasználó azonosító") és a PokerStars oldalon használttól különböző, egyedi és titkos jelszó ("Jelszó") kombinációjával érhető el (a Felhasználó azonosító és a Jelszó együttes elnevezése a "Bejelentkezési adatok").
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős azért, ha a Szolgáltatást az ő Bejelentkezési adataival használják, és a Bejelentkezési adatait semmilyen körülmények között nem oszthatja meg másokkal.
 3. A Felhasználó köteles a Bejelentkezési adatait mindenkor bizalmasan kezelni, és minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy azok bizalmas voltát megvédje. A Bejelentkezési adatok illetéktelen felhasználása kizárólag a Felhasználó felelőssége, és úgy tekintjük, mintha a Felhasználó használta volna, ezért minden ebből eredő felelősséget a Felhasználónak kell viselnie.

8. Kiegészítés

A PokerSchoolOnline fenntartja a jogot, hogy jelen Megállapodást vagy annak bármely részét bármikor előzetes értesítés nélkül frissítse vagy módosítsa, és az Oldalon való közzétételt követően a frissített vagy módosított Megállapodás kötelező érvényű a Felhasználó számára. Ennek megfelelően szorgalmazzuk, hogy a Felhasználó rendszeresen látogassa az Oldalt, és ellenőrizze, hogy az aktuális Megállapodás keretein belül milyen általános szerződési feltételek vannak érvényben. Az Oldal további használatát úgy tekintjük, hogy Felhasználó hozzájárulását adta a Megállapodás bármely kiegészítéséhez.

9. Irányadó jog

A Megállapodás és az azzal kapcsolatos kérdések szempontjából a Man-sziget jogszabályai az irányadók, leszámítva azokat a rendelkezéseket, amelyek a jogszabályok ütközésére vonatkoznak. Felek visszavonhatatlanul beleegyeznek, hogy a Man-sziget illetékes bírósága kizárólagosan illetékes bármilyen, a Megállapodást érintő panasz, vita vagy ellentét esetén, valamint az abból eredő bármilyen ügyben, és visszavonhatatlanul lemondanak azon jogukról, amely alapján kifogásolhatnák az ezen bíróság előtti eljárás megindítását, illetve arra hivatkozhatnának, hogy az eljárás nem megfelelő fórumon került megindításra, vagy hogy ezen bíróságok nem jogosultak az eljárás lefolytatására.

10. Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Megállapodás rendelkezései bármely jogrendszer szerint törvényellenesek, érvénytelenek vagy ki nem kényszeríthetők, illetve azzá válnak, az nem befolyásolja bármely más rendelkezés adott jogrendben való érvényességét vagy kikényszeríthetőségét, illetve az adott vagy bármely más rendelkezés attól különböző jogrendszerben való érvényességet vagy kikényszeríthetőségét.

11. Átruházás

A PokerSchoolOnline fenntartja a jogot, hogy jelen Megállapodást bármikor, előzetes értesítés nélkül részlegesen vagy teljes egészében átruházza. Felhasználó nem ruházhatja át jelen Megállapodás szerinti jogait vagy kötelezettségeit.

12. Vegyes rendelkezések

 1. A PokerSchoolOnline jelen megállapodásban foglalt bármely rendelkezés megszegésével kapcsolatos joglemondása (ide értve azt is, ha a PokerSchoolOnline nem követeli meg a jelen Megállapodás valamely rendelkezésének szigorú és szó szerinti teljesítését, és az annak való megfelelést) nem értelmezhető joglemondásként a Megállapodás adott rendelkezésének újabb megsértése vagy a jelen Megállapodás bármely más rendelkezésének megsértése vonatkozásában.
 2. Jelen megállapodás nem keletkeztet vagy ad át jogokat vagy más előnyöket a Megállapodásban részt nem vevő harmadik fél számára.
 3. Jelen Megállapodás nem keletkeztet partnerségi, ügynöki, megbízási, ügygondnoki viszonyt, illetve nem hozza létre a Felhasználó és a PokerSchoolOnline közös vállalkozását.
 4. Jelen Megállapodás a Szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználó és a PokerSchoolOnline közti teljes közös megegyezést és megállapodást tartalmazza, és hatályon kívül helyez minden korábbi, kettejük között létrejött megállapodást, megegyezést vagy egyezséget.
 5. Az Oldalon felajánlott bármilyen díjra a díj nyertesére vonatkozó jogrendszer szabályai érvényesek. Emellett a felajánlot díjak bármelyikének kiosztását megtagadhatjuk, amennyiben a díj odaítélése a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes lenne.

 Isle of Man, 2010. szeptember

X Sütiinformáció

Sütiket helyeztünk el a számítógépeden, hogy javítsuk a felhasználói élményedet weboldalunkon. Bármikor megváltoztathatod a sütibeállításaidat. Ha nem változtatsz rajtuk, azt beleegyezésnek értelmezzük a továbbiakra vonatkozóan.